Ändrade priser

Tyvärr ändras priserna på virket från leverantörerna hela tiden nu. Därför gäller inte prislistan för tillfället här på hemsidan.

Ta kontakt med oss för aktuellt pris.

Ni kan använda den gamla prislistan som en fingervisning ungefär vad varje redskap kostar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *