Ändrade priser

Tyvärr ändras priserna på virket från leverantörerna hela tiden nu. Därför gäller inte prislistan för tillfället här på hemsidan.

Ta kontakt med oss för aktuellt pris.

Ni kan använda den gamla prislistan som en fingervisning ungefär vad varje redskap kostar.

Höstfix på några utegym

Uppfräschning av några utegym. Under hösten har vi gjort några justeringar på redan befintliga utegym. Här är några exempel. Kontakta oss om ni också behöver några nya redskap, eller renovera delar av gymmet.

Hellasgården

Hellasgården
Nya stubbar i Örebro
Ågesta
Ågesta, utmanande att bygga utegym där det lutar, men nu står man rakt igen och lyfter