Montering

Så här fraktas gymmen dit de skall monteras. Gymdelarna kommer färdigbyggda och skall endast fästas i marken samt monteras ihop på plats.
Det är viktigt att markarbetet är klart tills håltagningen skall göras. Dvs allt grus skall vara på plats och tätt packat. Dvs inget mer grus skall läggas på i efterhand, då måtten i sådana fall blir fel. Se bild på färdigt markarbete samt bild på hur en sektion strävats inför gjutning.